NBA Futures Odds

Boston Celtics vs Miami Heat
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / QTR}
Over - 1Q54 (-120)o
Under - 1Q54 (-110)u
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / QTR}
Miami Heat - 1Q+3 (-110)
Boston Celtics - 1Q-3 (-120)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H108 (-110)
Under - 1H108 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over214 (-110)
Under214 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / HALF}
Miami Heat - 1H+220
Boston Celtics - 1H-280
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Miami Heat+9 (-115)
Boston Celtics-9 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Miami Heat - 1H+5 (-115)
Boston Celtics - 1H-5 (-105)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Miami Heat+300
Boston Celtics-400
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / QTR}
Miami Heat - 1Q+185
Boston Celtics - 1Q-225
Utah Jazz vs Portland Trail Blazers
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / QTR}
Over - 1Q54 (-120)o
Under - 1Q54 (-110)u
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Portland Trail Blazers - 1H+2 (-105)
Utah Jazz - 1H-2 (-115)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over217 (-110)
Under217 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H106 (-105)
Under - 1H106 (-115)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Portland Trail Blazers+175
Utah Jazz-210
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / HALF}
Portland Trail Blazers - 1H+140
Utah Jazz - 1H-170
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Portland Trail Blazers+5 (-115)
Utah Jazz-5 (-105)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / QTR}
Portland Trail Blazers - 1Q+140
Utah Jazz - 1Q-170
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / QTR}
Portland Trail Blazers - 1Q+1 (-110)
Utah Jazz - 1Q-1 (-120)
Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over233 (-105)
Under233 (-115)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Golden State Warriors-1100
Los Angeles Lakers+650
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Golden State Warriors - 1H-7 (-120)
Los Angeles Lakers - 1H+7 (+100)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / HALF}
Golden State Warriors - 1H-430
Los Angeles Lakers - 1H+320
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Golden State Warriors-13 (-110)
Los Angeles Lakers+13 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / QTR}
Golden State Warriors - 1Q-300
Los Angeles Lakers - 1Q+240
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / QTR}
Over - 1Q60 (-115)o
Under - 1Q60 (-115)u
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H119 (-110)
Under - 1H119 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / QTR}
Golden State Warriors - 1Q-4 (-130)
Los Angeles Lakers - 1Q+4 (+100)
Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over228 (-110)
Under228 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / QTR}
Portland Trail Blazers - 1Q+135
Oklahoma City Thunder - 1Q-165
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / HALF}
Portland Trail Blazers - 1H+3 (-110)
Oklahoma City Thunder - 1H-3 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / QTR}
Over - 1Q56 (-125)o
Under - 1Q56 (-105)u
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Portland Trail Blazers+5 (-110)
Oklahoma City Thunder-5 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / HALF}
Over - 1H111 (-110)
Under - 1H111 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / QTR}
Portland Trail Blazers - 1Q+2 (-120)
Oklahoma City Thunder - 1Q-2 (-110)